OTUĐENJE NEKRETNINE U GODINI STJECANJA: Što propisuje Zakon o porezu na dohodak?

Povećani iznosi neoporezivih naknada i nagrada od 1. listopada 2022.
29/09/2022
Show all

Zakon o porezu na dohodak s posljednjim izmjenama (NN 151/22) koje su na snazi od 01.01.2023. https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak  člankom 58. definira dohodak od otuđenja nekretnina kao razliku između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti otuđene nekretnine i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Pri tome se pod otuđenjem smatra prodaja, zamjena, darovanje i drugi prijenosi.

Porez na dohodak se utvrđuje od porezne osnovice koja predstavlja razliku između iznosa primitka od otuđenja nekretnine i izdataka od otuđenja, primjenom stope od 20% te pripadajućeg prireza.

Troškovi koji se priznaju kao izdatci su sama nabavna vrijednost nekretnine, trošak poreza na promet nekretnina te troškovi ulaganja, opremanja i otuđenja nekretnine pod uvjetom da se mogu pravdati s računima ili bankovnim izvodima te da se njima povećala vrijednost nekretnine u razdoblju od stjecanja do raspolaganja.

Porezni obveznik koji otuđi nekretninu ima obvezu jednokratno platiti porez i odgovarajući prirez za godinu u kojoj je otuđio nekretninu u roku od 15 dana od primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak.

Otuđenje nekretnina ne oporezuje  se u slijedećim situacijama:

  • nekretnina se otuđuje nakon dvije godine od dana nabave,
  • nekretnina je služila za stanovanje poreznom obvezniku ili članovima njegove uže obitelji,
  • darovanja između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji,
  • između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u vezi s razvodom braka.
Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Comments are closed.