Porezne izmjene od 1. siječnja 2021.

Novi neoporezivi primici od 1.9.2019.
31/08/2019
Povećani iznosi neoporezivih naknada i nagrada od 1. listopada 2022.
29/09/2022
Show all

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2021. godine u primjeni su smanjene porezne stope.

Od promijenjenih stopa izdvajamo:

VRSTA POREZA STARA STOPA NOVA STOPA
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća)
– do 30.000,00 kn mjesečno
– iznad 30.000,00 kn mjesečno
24%
36%
20%
30%
Drugi dohodak 24% 20%
Dohodak od imovine (najam, zakup) 12% 10%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od kapitala (kamate, kapitalni dobici, dividende, udjeli u dobiti i sl.) 12% 10%
Dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga 36% 30%
Dohodak od dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 24% 20%
Porez na dobit – do 7,5 mil kn prihoda
– iznad 7,5 mil kn prihoda
12%
18%
10%
18%
Porez po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe 12% 10%

Također, povećan je prag za oporezivanje PDV-a prema naplaćenim naknadama sa 7,5 mil kuna na 15 mil kuna pa tako svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 mil kuna mogu od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada. Zahtjev je potrebno predati najkasnije do 20. siječnja 2021. godine.

Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Comments are closed.