Povećani iznosi neoporezivih naknada i nagrada od 1. listopada 2022.

Porezne izmjene od 1. siječnja 2021.
27/12/2020
OTUĐENJE NEKRETNINE U GODINI STJECANJA: Što propisuje Zakon o porezu na dohodak?
04/03/2023
Show all

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljenog 28.9.2022. (NN 112/2022)https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_112_1652.html mijenjaju se najviši iznosi naknada i nagrada koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti svojim zaposlenicima od 1. listopada 2022. godine, i to:

Neoporezive naknade, nagrade i drugi primici DOSADAŠNJI IZNOS IZNOS od 1.10.2022.
Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) 3.000,00 kn 5.000,00 kn
Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu 8.000,00 kn 10.000,00 kn
Dar djetetu do 15 godina starosti 600,00 kn 1.000,00 kn
Dar u naravi 600,00 kn 1.000,00 kn
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) 5.000,00 kn 7.500,00 kn
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika 5.000,00 kn 6.000,00 kn
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po km 2,00 kn 3,00 kn

Ako su zaposlenicima do 1. listopada u cijelosti isplaćeni neoporezivi iznosi nagrada i naknade za prehranu do kraja poslovne godine moguće je isplatiti razliku do nove propisane visine dok za korištenje privatnog automobila do 30. rujna nije dopušteno obračunati razliku do visine od 3,00 kn/km.

Počevši od 1. siječnja 2023. godine biti će moguće na razini mjeseca kombinirati isplatu paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 500,00 kn ili isplatiti troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije do 1.000,00 kn.

Također, mogućnost kumulativne isplate troškova prehrane za više mjeseci i dalje ostaje na snazi.

Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Comments are closed.