Naš fleksibilan i visoko motivirani tim spreman je pronaći rješenje na sva pitanja vezana za poslovanje vašeg društva, stoga nas slobodno kontaktirajte.

Forum revizija d.o.o. je registrirano za pružanje usluga s područja revizije, financija i računovodstva, financijskih analiza i kontrola, poreznog i poslovnog savjetovanja, sudskog vještačenja iz područja financija i računovodstva te procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza.
Društvo ima dozvolu za obavljanje usluga revizije i dodatnih djelatnosti uz revizorske usluge izdanu od strane Hrvatske revizorske komore te odobrenja trgovačkog i županijskog suda za obavljanje poslova sudskog vještačenja iz područja računovodstva i financija.
Član uprave i vlasnik društva je Darka Cecić,
ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa 27 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji.

Kontinuirano unaprijeđuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu, a od 2017. godine imenovana je stalnim sudskim vještakom za računovodstvo i financije.

Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Poslovna politika društva zasniva se na pružanju pravovremene i kvalitetne usluge te postizanje zadovoljstva naših zaposlenika i klijenata.

Sve usluge pružaju se prema načelima i pravilima struke, u skladu s važećim zakonima te računovodstvenim i revizijskim standardima u Republici Hrvatskoj, koristeći najnovija saznanja i tehnologije rada.

Navedeno ostvarujemo sudjelovanjem na seminarima, pratimo izmjene poreznih zakona te razvoj novih informatičkih rješenja.

"Mi smo samo oduševljeni onim što radimo."

Steve Jobs

Forum Revizija d.o.o.

 

ČLANSTVO

Hrvatska revizorska komora, Zagreb

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Sekcija internih revizora, Zagreb

Hrvatski računovođa - udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika, Zagreb

Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja, Zagreb
Trgovački sud u Splitu, MBS: 060352691. Temeljni kapital 50.000,00 Kn uplaćen u cijelosti, član Uprave: Darka Cecić, ovlašteni revizor.
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb IBAN: HR49 2340 0091 1108 1550 8