RAČUNOVODSTVO

Kroz dugi niz godina stekli smo značajno iskustvo u vođenju poslovnih knjiga iz raznih djelatnosti uključujući graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu, turizam, IT usluge i ostalo.

RAČUNOVODSTVENE USLUGE
 • Izrada računovodstvene politike prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • Vođenje dnevnika i glavne knjige
 • Analitički salda konti kupaca i dobavljača, otvorene stavke
 • Dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Kunska i devizna blagajna
 • Obračun PDV-a i vođenje poreznih evidencija (URA,IRA)
 • Obračun poreza na potrošnju, trošarine
 • Izrada godišnje porezne prijave
 • Završni račun i izrada godišnjih financijskih izvještaja
 • Izrada bilješki i izvještaja o novčanim tijekovima
 • Izrada statističkih izvještaja
 • Izvještavanje HNB-a


Usluge računovodstva obavljamo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i poreznim propisima te ovisno o veličini i zahtjevima klijenta po Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja (HSFI) ili Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).


Cijena naših usluga ovisi o djelatnosti klijenta, količini dokumentacije za obradu, broju zaposlenika i eventualnim dodatnim uslugama prema dogovoru.


U konačnici cijena se formira prema obujmu našeg angažmana.

OBRAČUN PLAĆA

Usluge obračuna plaća obavljaju se u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak i drugim propisima koji uređuju područje plaća i ostalih primanja.
 • Prijave/odjave zaposlenika putem e-HZMO i e-HZZO
 • Kadrovska evidencija
 • Usluge obračuna plaća i naknada plaća
 • Izračun drugog dohotka
 • Izrada JOPPD obrazaca i izvještavanje putem e-Porezna
 • Priprema sepa naloga za internet bankarstvo
 • Izrada potvrda o primanjima zaposlenicima

DODATNA ADMINISTRACIJA

Oslobodite dio svog vremena za važnije stvari!
 • Platni promet
 • Fakturiranje
 • Obračun kamata
 • Obračun putnih naloga
 • Izrada dokumentacije za kredite kod poslovnih banaka
 • Managerski izvještaji (mjesečno, kvartalno ili po potrebi)
"Čuvaj se malih troškova. Malo curenje će potopiti veliki brod."

Benjamin Franklin

Prednost našeg rada je pristup koji vodi do dugoročnog partnerskog odnosa.