SAVJETOVANJE

Tumačenje poreznih propisa u okruženju čestih izmjena zakona zahtjeva kontinuirano praćenje i pouzdanu informaciju za pravilnu primjenu novih propisa, za što poduzetnici najčešće nemaju dovoljno vremena ni resursa.

Savjetodavne usluge obuhvaćaju:

Porezno planiranje
Tumačenja i primjenu poreznih propisa
Stručno kontinuirano nadgledanje financijsko-računovodstvenog poslovanja
Definiranje načina knjiženja pojedinih poslovnih događaja
Tumačenje računovodstvenih propisa i standarda izvješćivanja (HSFI i MSFI)
Kreiranje računovodstvenih politika društva prema specifičnostima svakog klijenta
Optimalizacija bilančne strukture radi budućih zaduživanja
Izrada izvještaja za potrebe menadžmenta
Specijalizirani smo za savjetodavne usluge s područja računovodstva i poreza, usluge računovodstvene forenzike, prijenosa gospodarske cjeline, pregleda poslovnih knjiga i sustava internih kontrola.


Kod poreznog i poslovnog savjetovanja, pomažemo kod optimalizacije poslovanja povezivanjem poreznih i računovodstvenih propisa, a klijente pravovremeno obavještavamo o izmjenama zakonskih odredbi i mogućem utjecaju na njihovo poslovanje.

Prednost našeg rada je pristup koji vodi do dugoročnog partnerskog odnosa.