Verifikacija podataka o poslovnim prostorima

Porezna zastara prema odredbama novog Općeg poreznog zakona (NN 115/16)
13/03/2017
Isplate stipendija učenicima i studentima
05/10/2017
Show all

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 115/16) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2532.htmlkoje su stupile na snagu 1. srpnja 2017. godine propisuju obvezu za sve obveznike fiskalizacije izdanih računa putem elektroničkih naplatnih uređaja da u razdoblju od 1. – 31. srpnja 2017. godine ponovno dostave podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost.

Obveznici će pristupiti aplikaciji kroz elektronički servis e-Porezna, provjeriti i po potrebi izmjeniti postojeće podatke, dopuniti podatke o djelatnosti koju obavljaju u poslovnom prostoru (prema važećem šifrarniku NKD-a), status poslovnog prostora, podatke o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja, a zatim potvrditi točnost unesenih podataka digitalnim potpisom.

Obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna dužni su podatke o poslovnim prostorima dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu na obrascu “Prijava podataka u sustav fiskalizacije” za svaki pojedini poslovni prostor.

Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Comments are closed.