Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Isplate stipendija učenicima i studentima
05/10/2017
Novi neoporezivi primici od 1.9.2019.
31/08/2019
Show all

Kamate na zajmove između povezanih osoba, sukladno čl. 14. Zakona o porezu na dobit i čl. 37. Pravilnika o porezu na dobit, odnose se na zajmove između rezidenta i nerezidenta ali i na zajmove između povezanih osoba rezidenata ako je jedan od njih u povlaštenom poreznom položaju. Povlaštenim poreznim položajem smatra se ako jedna od povezanih osoba:

  1. plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit, ili
  2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Kamatnu stopu određuje i objavljuje ministar financija prije početka poreznog razdoblja u kojem će se koristiti. Ako takve kamate nisu zaračunane ili su zaračunane po nižoj stopi tada se razlika između manje zaračunate i kamate prema propisanoj stopi evidentiraju u PD obrascu kao povećanje porezne osnovice. Isto tako, ako se kamate plaćaju po stopi višoj od propisane, razlika kamata iznad propisane stope evidentira se u PD obrascu kao povećanje porezne osnovice.

Pregled aktualnih kamatnih stopa na zajmove između povezanih osoba

RAZDOBLJE STOPA
za 2023. godinu 2,40%
za 2022. godinu 2,68%
za 2021. godinu 3,00%
za 2020. godinu 3,42%
za 2019. godinu 3,96%
za 2018. godinu 4,55%
za 2017. godinu 4,97%
za 2016. godinu 5,14%
Od 31.10. – 31.12.2015. 3%
Od 01.07. – 30.10.2015. 7%
Od 01.01.2008. – 30.06.2011. 9%

Od 1. siječnja 2017. godine uvedena je mogućnost utvrđivanja kamatne stope na zajmove između povezanih osoba primjenom jedne od metoda transfernih cijena iz članka 13. Zakona o porezu na dobit  pod uvjetom da porezni obveznik taj način primjenjuje na sve ugovore. U slučaju da se društvo odluči na primjenu jedne od metoda, potrebno je sastaviti dokumentaciju koja potvrđuje da je izabrana kamatna stopa u skladu s tržišnim načelima.

Podsjećamo da su zatezne kamate između povezanih osoba za dužnika porezno nepriznati rashod neovisno o tome je li ih zaračunalo povezano društvo rezident ili nerezident i neovisno o tome po kojoj je stopi zatezna kamata zaračunana.

Darka Cecić
Darka Cecić
Darka Cecić je ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor i predavač na seminarima sa poreznom tematikom i financijskim izvještavanjem sa preko 25 godina iskustva rada u računovodstvu i reviziji. Kontinuirano unapređuje znanje brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu. Iskustvo je stekla na revizijama financijskih izvještaja malih, srednjih i velikih društava različitih sektora i međunarodnih grupa.

Comments are closed.