04/03/2023

OTUĐENJE NEKRETNINE U GODINI STJECANJA: Što propisuje Zakon o porezu na dohodak?

Zakon o porezu na dohodak s posljednjim izmjenama (NN 151/22) koje su na snazi od 01.01.2023. https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak  člankom 58. definira dohodak od otuđenja nekretnina kao razliku […]
29/09/2022

Povećani iznosi neoporezivih naknada i nagrada od 1. listopada 2022.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak objavljenog 28.9.2022. (NN 112/2022)https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_112_1652.html mijenjaju se najviši iznosi naknada i nagrada koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti svojim zaposlenicima […]
27/12/2020

Porezne izmjene od 1. siječnja 2021.

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2021. godine u […]
31/08/2019

Novi neoporezivi primici od 1.9.2019.

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1672.html koji stupa na snagu od 1. rujna 2019. godine uvedeni su novi neoporezivi primici koje poslodavci mogu isplatiti svojim zaposlenicima […]