03/07/2017

Verifikacija podataka o poslovnim prostorima

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 115/16) koje su stupile na snagu 1. srpnja 2017. godine propisuju obvezu za sve obveznike fiskalizacije […]
13/03/2017

Porezna zastara prema odredbama novog Općeg poreznog zakona (NN 115/16)

Najvažnije promjene vezane uz poreznu zastaru jesu ukidanje relativne zastare i uvođenje jedinstvenog roka zastare od 6 godina s namjerom jednakog reguliranja obveza s osnove poreza […]